Desinficering af spildevand har mange fordele, især når det drejer sig om at beskytte folkesundheden og miljøet.

En af de primære fordele er nedbrydning af E. coli-bakterier, som kan være skadelige, hvis de udledes i en badesø. Ved at desinficere spildevandet kan man sikre, at disse potentielt farlige bakterier elimineres, hvilket gør badevandet sikkert for rekreativ brug.

Hvis spildevandet indeholder en koncentration af uønskede bakterier, kan UV-desinfektion effektivt nedbryde disse mikroorganismer. UV-lys ødelægger bakteriernes DNA, hvilket forhindrer dem i at reproducere og sprede sygdomme. Derfor er spildevandsdesinfektion en afgørende proces for at beskytte både menneskers sundhed og miljøet.


Desinfektions systemet kan indbygges i alle vores minirensningsanlæg - kontakt os og høre mere!

unsplash